Het lidgeld bij Rita Serveert bedraagt:

Jeugdspelers € 80
Volwassenen € 100
Kotstudenten € 15 + € 2,5 per speelbeurt (op aanvraag bij het bestuur)
Steunend lid (speelt niet) € 25 (op aanvraag bij het bestuur)

Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer BE92 7755 9233 0723 op naam van Rita Serveert.

Vermeld duidelijk in de mededeling de naam, zeker indien je je kind(eren) inschrijft.

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen spelen vooraleer ze besluiten om lid te worden. Deze gratis proefbeurten mogen zowel tijdens het vrij spel als tijdens een training worden gebruikt. Wie zich pas aansluit vanaf 15 november, kan aan de penningmeester een pro rata berekening van het lidgeld vragen.

In het lidgeld is inbegrepen:

  • Het gebruik van de sportzaal, de kleedruimtes en de douches op de in de kalender aangegeven spelmomenten
  • Aansluiting bij Badminton Vlaanderen
  • Een ongevallenverzekering
  • Training, behoudens de trainingen waarvoor hieronder een supplement wordt gevraagd. Aansluiten bij de trainingen kan enkel in de maanden september en januari.
  • De PBA-competitie
  • Deelname aan de clubdag en het enkeltornooi van onze club

 

Er wordt een supplement gevraagd voor het volgen van:

Competitietraining € 55